வெற்றிபெற எல்லாவகையான வழிகளையும் பின்பற்றுகிறவனே மிகச் சிறந்த நிர்வாகி.

-என்.ஹில்