கோவிலில் சாமி கும்பிட வந்தவனைப் பார்த்து கும்பிட்டான் பிச்சைக்காரன். யார் கடவுள்?

-தந்தை பெரியார்