எட்டாத உயரத்தில் ஒன்றும்
வெற்றி  இல்லை;
அதை விட்டு விடும் எண்ணத்தில்
நானும் இல்லை.

-யாரோ

உங்கள் விதிக்கு நீங்களே காரணம்
என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
நீங்கள் விரும்புகின்ற வலிமையையும் உதவியும்
உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கின்றன.
உங்கள் எதிர்காலத்தை நீங்களே உருவாக்கிக்கொள்ளுங்கள்.
உங்கள் ஒவ்வோர் வார்த்தையும்
ஒவ்வோர் எண்ணமும்
அதற்கு ஏற்ற பலனை உண்டாக்கும் என்பதை
நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

-விவேகானந்தர்

நாம் எல்லோருமே நம்மைப் பற்றி
மிகப் பெரிதாக எண்ணிக்கொள்கிறோம்.
நமது விருப்பத்தை விட
தகுதிக்கேற்பவே நமக்குக் கடமைகள் வந்து சேர்கின்றன.
எனவே எந்த வேலையாயினும்
இறைவனை நினைத்து
பலன் கருதாமல் செயல்புரியுங்கள்.
உயர்ந்த பலனைப் பெறுவீர்கள்.

-விவேகானந்தர்

அதிர்ஷ்டம் உன்னைத் தேடி வரும்போது
அதன் முன் தலையை கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொள்.
ஏனெனில் அதன் பின் தலை பரிபூரண வழுக்கை.

-ஓர் அறிஞர்

ஒவ்வொரு மனிதனும்
விசேஷத் தன்மையுடையவனாக இருக்கிறான்.
குறிப்பிட்ட ஒன்றில் திறமை வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான்.
ஆகவே நன்கு கவனித்து
அவனிடம் எந்த சக்தி விசேஷ மாக இருக்கிறதோ
அதை கண்டுபிடித்து அதற்கு தக்கபடி
கல்வி போதிக்க வேண்டும்.

- ஓர் அறிஞர்

எதிர்காலத்தைப் பற்றியே
எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருப்பவனால்
எந்தக் காரியமும் செய்ய முடியாது.
உண்மையானது நல்லது என்று
நீ எத்தனைப் புரிந்து கொண்டாயோ
அதனை உடனே நிறைவேற்று.

-விவேகானந்தர்

படிப்புகள் அனைத்திலும்
அதி உன்னதமான படிப்பு
மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும்
எதைத் தேடவேண்டும் என்ற படிப்புதான்.

- பிளாட்டோ

ஒன்றுக்கொன்று முரணான நூல்கள்
பலவற்றையும் கூடப் படித்து
நல்லவை கெட்டவைகளை
நீயே தேர்ந்தேடுக்கும்படியான அறிவை வளர்த்துக்கொள்.

- ஔவையார்