நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம் என்பதை வைத்து
நாம் நம்மை மதிக்கிறோம்;
நாம் என்ன செய்துள்ளோம் என்பதை வைத்து
உலகம் நம்மை மதிக்கிறது.

- லாஸ்பெல்லோ

சாக்கடை நீரில் குப்பையைக் காண்பதா
அல்லது வானத்தைக் காண்பதா?
உன் இஷ்டம்.

- ரஸ்கின்

நெற்றியைக் காயப் படுத்துவதை விட
முதுகை வளைத்துச் செல்வது நல்லது.

- பெர்னாட்ஷா

பெண்ணில்லாத வீட்டிற்கும்
வீட்டிலில்லாத பெண்ணிற்கும்
மதிப்பில்லை.

- பிரான்சிஸ் பேகன்

மற்றவர்களிடம் எதைக் குற்றம் என்று பார்க்கிறோமோ
அதுவே நமக்கு ஏற்பட்டால் சோதனை என்று அழைக்கிறோம்.

- எமர்சன்

நேரமும் வாய்ப்பும் எல்லாருக்கும்
எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன.
முயற்சி எடுப்பவர்கள் மட்டுமே
தாங்கள் நினைத்ததை அடைகின்றனர்.

- ஜேம்ஸ் ஆலன்

கடன் கொடுக்காதீர்கள்;
வாடிக்கையாளர்கள் வராமல் ஒழிந்து போவார்கள்.

- சீனப் பழமொழி