நம்பிக்கை என்பது சூரியனைப் போல,
அதை நோக்கி நாம் செல்ல செல்ல
மனச் சுமை என்ற நிழல்
நம் பின்னாலே போய்விடும்.

- ஸ்மைல்ஸ்

திறமையை விட சிறந்தது ஒன்று இருக்கிறது.
அது எது திறமை என்று அறியக்கூடிய திறமை தான்.

-எல்பர்ட் ஹப்பர்ட்

அதிக அறிவு இல்லாததால் யாரும் 
அதிகம் நஷ்டம் அடைந்ததாக சரித்திரம் இல்லை.
ஆனால் பலரது கஷ்டங்களுக்கு 
மிக முக்கியமான காரணம் 
அவர்களது கவனக் குறைவுதான். 
எதிலும் கவனத்துடன் செயலாற்ற வேண்டும்.

-பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்

எங்கே போகிறோம் என்பதைத் தெரிந்துகொண்டவனுக்கு எல்லோரும் வழிவிடுகிறார்கள்.

-டேவிட் ஜோர்டன்

உனக்குப் பகைவனே இல்லாவிட்டால்
உன் சொந்தத் தாயே
அவனைப் பெற்றெடுத்திருப்பாள்.

- பல்கேரியப் பழமொழி

எட்டாத உயரத்தில் ஒன்றும்
வெற்றியும் இல்லை;
அதை விட்டு விடும் எண்ணத்தில்
நானும் இல்லை.

-யாரோ

உங்கள் விதிக்கு நீங்களே காரணம்
என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
நீங்கள் விரும்புகின்ற வலிமையையும் உதவியும்
உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கின்றன.
உங்கள் எதிர்காலத்தை நீங்களே உருவாக்கிக்கொள்ளுங்கள்.
உங்கள் ஒவ்வோர் வார்த்தையும்
ஒவ்வோர் எண்ணமும்
அதற்கு ஏற்ற பலனை உண்டாக்கும் என்பதை
நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

-விவேகானந்தர்

நாம் எல்லோருமே நம்மைப் பற்றி
மிகப் பெரிதாக எண்ணிக்கொள்கிறோம்.
நமது விருப்பத்தை விட
தகுதிக்கேற்பவே நமக்குக் கடமைகள் வந்து சேர்கின்றன.
எனவே எந்த வேலையாயினும்
இறைவனை நினைத்து
பலன் கருதாமல் செயல்புரியுங்கள்.
உயர்ந்த பலனைப் பெறுவீர்கள்.

-விவேகானந்தர்