சிக்கனம் பெரிய வருமானம்.
இக்காலத்தில், சம்பாதிப்பது பெரிதல்ல.
செல்வத்தைச் சேர்ப்பது தான் பெரிது.
எனவே, இப்பொழுது சம்பாதிப்பவர்களை விட
சிக்கனமாக இருப்பவர்களே மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்.

-மலேசியப் பழமொழி

முதலாவதாக,
மாணவன் தன் தாய் மொழியில்
புரிந்து கொள்ளவும், பேசவும், படிக்கவும்,
எழுதவும் நாம் கற்பிக்க வேண்டும்.

- எச்.ஜி.வெல்ஸ்

ஓர் ஆயுதம்,
அதன் சொந்தக்காரருக்கும் எதிரிதான்.

-துருக்கிப் பழமொழி

முதலில் என் தாய் மொழியைத் தான்
பரிபூரணமாகத் தெரிந்து கொள்வேன்.
அதன் பிறகு தான்
நான் அதிகமாக நெருங்கி உறவாடும்
அடுத்தவரின் மொழியைத் தெரிந்து கொள்வேன்.

- மாண்டெயின்

ஒருவனிடம் இருக்கவேண்டிய முதன்மையான குணம்
துணிவாக இருப்பதே ஆகும்.
ஏனென்றால், அந்த துணிச்சல் தான்
மற்ற எல்லாக் குணங்களுக்கும் அடிப்படையானதாகும்.
மற்ற எல்லாக் குணங்களும் அவனிடம் வந்தடையும்
என்ற உத்தரவாதம் அளிக்கக் கூடியதாகும்.

-வின்சென்ட் சர்ச்சில்

துயரம் என்ற பறவை
நம் தலைக்கு மேலாகப் பறந்தால்
அதை நாம் விலக்க முடியாது.
ஆனால் அதற்காக அப்பறவையை
நம் தலை மீது கூடு கட்ட
அனுமதிக்க வேண்டியதில்லை.

- இந்தியப் பழமொழி 

சட்டம் கழுதை மாதிரி.
எப்படி வேண்டுமானாலும் திரும்பும்;
முன்னால் ஓடினாலும் ஓடும்;
பின்னால் உதைத்தாலும் உதைக்கும்.

-ஓர் அறிஞர்.

பல்வலி கொண்டவனுக்கு
அவனைத் தவிர  உலகில் அனைவருமே
ஆனந்தமாக வாழ்வதாகத் தோன்றும்.

-பெர்னாட்ஷா