சாப்பிடுவதற்கும் தூங்குவதற்கும்
மட்டும் நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
மற்ற நேரம் எல்லாம்
முன்னேற்றத்தைப் பற்றிச் சிந்தித்து
அதை நோக்கியே விடாப்பிடியாக
தேடிச் சென்று கொண்டிருங்கள்.

- ஓர்  அறிஞர் 

உயர்ந்த மனிதர்
சொற்களில் பலவீனமாக இருந்தாலும்
நடத்தையில் மிக உறுதியாக இருப்பர்.

- கன்பூசியஸ் 

எல்லாவற்றையும் வெல்லும் வலிமையை 
நீங்கள் அடைய விரும்புகிறீர்கள் என்றால் 
நீங்கள் எந்தக் காரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையுடன் தன்னந்தனியாக செய்து முடிப்பதற்குத் 
தேவையான சக்தியுள்ளவராக உயர வேண்டும்.

-ஜேம்ஸ் ஆலன் 

பேச்சை விட ஆழமானது எண்ணம்; 
எண்ணத்தை விட ஆழமானது உணர்ச்சி.

- கிரான்ச் 

பொறுத்திருங்கள்.
நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு நல்ல காரியமும்
அதற்கான நன்மைகளை
காலம் கடந்தாவது அழைத்துக் கொண்டு வரும்.

-ஜார்ஜ் ஹெப்பெர்ட் 

உங்கள் வாழ்க்கையில்
என்னவெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று  ஆசைப்படுகிறீர்களோ
அவை எல்லாம் நடை பெறுவதாக மனதில் கற்பனை செய்ய வேண்டும். இப்படிப்பட்ட மன நிலையை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டாலே போதும். உங்கள் லட்சியத்தில் பாதி தூரத்தை பயணம் செய்து விடுகிறீர்கள்.

- டாக்டர் ஸ்டோன் 

ஒரு செயலை செய்து முடிக்க மூன்று  வழிகள் தாம் உள்ளன. 
ஒன்று  அதை செய்யலாம். 
இரண்டாவது அதை வேறு ஒருவரை செய்யச் சொல்லலாம். 
மூன்றாவது உங்கள் பிள்ளைகளிடம் 
அதை செய்யாதே என்று சொல்லலாம்.

- எம்.சேம்பர்சின் 

இங்கிதமாக ஒரு முறை இடித்துக் கூறுவது
ஆயிரம் அவமதிப்புகளுக்கு சமம்..

- லூயி ரைசர்