நாயை பலரும் விரும்பக் காரணம் என்ன?
அது நாக்கை ஆட்டாமல்
வாலை ஆட்டுவதுதான்.

- கிம்சன்

மனிதனின் வலிமை
இரண்டே இரண்டு விஷயங்களில் பயன்படாது
ஒன்று மரணம், இன்னொன்று காதல்.

-ஸ்பெயின் பழமொழி

கொஞ்சம் ஒட்டுக் கேட்பது நல்லது.
உங்கள் மண்டைக்குள் இருக்கும் உலகமும்
மண்டைக்கு வெளியே இருக்கும் உலகமும்
வெவ்வேறு என்பது அப்போதுதான் புரியும்.

- தார்ண்டன் ஒயில்டர்

உலகில் தடைகளையும் தோல்விகளையும் மாயக் கவர்ச்சிகளையும்
எதிர்த்துப் போராடுவதன் மூலம் தான்
நம்மிடம் இருக்கும் சக்தியை
முழுமையாக வெளிப்படுத்தி சாதிக்க முடியும்.

- ஹெலன் கெல்லர்

நாய் குரைக்கின்ற போதெல்லாம்
நீங்கள் தாமதித்தீர்களேயானால்
நீங்கள் செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கு
செல்லவே முடியாது.

-அராபிய பழமொழி

உலாவ செல்லும் போது கூடவருவதற்கு
தனிமையைப் போன்ற சிறந்த தோழன் கிடைக்க மாட்டான்.

- தோசோ

தங்கத்தின் சுமையை தாங்க முடியாமல் முனகுபவன்
ரொட்டிக்காக அழுகிறான்.

- யாங்