அதனதன் தன்மை அறிந்தே
நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும்.

-புத்தர்

ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும்
வாய்ப்பு இல்லாவிட்டால்
அந்த ஆற்றல்
மதிப்பற்றுப் போய்விடுகிறது.

-நெப்போலியன்

நல்லது கெட்டது
நீதி அநீதி
இவைகளை வெவ்வேறு என்று நினைக்காதீர்கள்.
இரண்டுமே இணை பிரியா நண்பர்கள்.

-கல்லி கிப்சன்

செயல்புரியும் ஆற்றல் உள்ளவன்
செயல் புரிவான்;
அது இல்லாதவன்
வெறுமனே பேசிக்கொண்டு இருப்பான்.

-பெர்னாட்ஷா

பணத்தின் கேள்வி எழும்போது
எல்லோரும் ஓர் குலமே.

-வால்டேர்

சில விஷயங்களுக்காக மனக்கலக்கம் அடையாதீர்கள்;
ஒத்துப் போகும் தன்மையையும் இனிய பண்புகளையும் வளரவிடுங்கள்.

- ஓர் அறிஞர்

உலகத்தில்
முட்டாள்களும்
வஞ்சகம் செய்யும் மனிதர்களும் தான்
எண்ணிக்கையில் நிறைந்து காணப்படுகின்றனர்.

- பழமொழி