எந்த மனிதனும் விடாமல் பாடுபட்டால் 
ஒரு நாள் மகிழ்ச்சி அடைந்தே தீருவான்.
நூறு ஆண்டுகளே ஆயினும் 
அது அவனுக்கு கிட்டும்.

- வால்மீகி

அளவுக்கு மீறிய செல்வமோ
அளவு மீறிய வறுமையோ 
மனிதர்களை ஒழுக்கம் கெட்டவர்களாகவும் திறமையற்றவர்களாகவும் செய்து விடுகிறது.

- பிளாட்டோ

பார்க்க 
கண்களை கொடுத்த ஆண்டவன்
பாராதிருக்க 
இமைகளையும் கொடுத்திருக்கிறான்.
இரண்டையும் 
சரியான சமயத்தில் பயன்படுத்துபவன் 
புத்திசாலி.

-எமெர்சன்

பிறருடைய துன்பங்களை 
நினைத்துப் பாருங்கள்;
இப்பழக்கம் நம்முடைய துன்பங்களைச் 
சகித்துக்கொள்ளும் முதல் பாடமாகும்.

- மார்க் ட்வைன்

என்னிடம் இருந்து
எல்லாவற்றையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்;
என் நம்பிக்கை மட்டும் எனக்குப் போதும்
நான் வெற்றியடைய.

-நெப்போலியன் 

நன்மை செய்வதில்
நீங்கள் ஆர்வமுள்ளவர்களாக இருந்தால்
உங்களுக்கு யார்
தீமை செய்யப்போகிறார்கள்.

- இயேசு கிறிஸ்து 

விவாதம் செய்வது
நிழல்களுடன் போராடுவதற்கு சமம்.

-ஷெர்மாஸ் 

கனவு காணுங்கள்;
வெற்றி பெறமுடியும் என்று கனவு காணுங்கள்.
வெற்றி நிச்சயம்;
உறுதியுடன் செயல்படுங்கள்.

-ஷுல்லெர்