அறம் வேறு அரசியல் வேறு என்று கருதும் நண்பர்கள்
இரண்டையும் என்றும் விளங்கிக் கொள்ள இயலாது.

- ஜான் மர்லே

மிருக இச்சைகளின் தூண்டுதல் இருக்கும்போது
தெளிவாகச் சிந்திக்கவோ ஒழுங்காக திட்டமிடவோ முடியாது.

- எம் எஸ் உதயமூர்த்தி

பட்டினியால் சாக நேர்ந்தாலும்
பகுத்தறிவை அடகு வைக்காதே.

- ஆவ்பரி

என்னுடைய ஒரே சிந்தனை இதுதான்.
பயந்து போய் இருக்கும் மக்களை கண்டு தான்
எனக்குப் பெரும் பயம்.
அஞ்சாதீர்கள்
எல்லாவற்றிற்கும் வழியை உருவாக்க முடியும்.

-ரூஸ்வெல்ட்

பணம் ஒரு அத்தியாவசியப் பொருள்
ஆனால் மனித உழைப்பிற்கு முன்னால்
அது கீழ்த்தரம் உடையது.

- சாமெர்செட் மகம்

சொர்க்கமே  இடிந்து அழிந்து போனால் கூட
நீதி நியாயம் நிலை நாட்டப்பட வேண்டும்.

- ஆங்கிலப் பழமொழி

சூது ஒரு புறம்;
எதையும் நம்பும் ஏமாளித் தனம் ஒரு புறம்;
இரண்டுக்கும் நடுவே
நியாயத்தின் குரல்வளை நெரிக்கப் படுகிறது.

- எட்மன்ட் பர்க்