சமயம் வரட்டும் பல நற்செயல்களை ஒரேயடியாகச் செய்துவிடலாம் என்று காத்திருப்பவன் எந்த சமயத்திலும் எதுவும் செய்யமாட்டான்.

-சாமுவேல் ஜான்சன்