இந்த உலகில் தேவைப்படாத பொருட்கள் தான் ஏராளமாய் இருக்கின்றன.

-சாக்ரடீஸ்