ஒரே வேலையை திரும்பத் திரும்ப
ஒரே மாதிரி செய்து விட்டு
வித்தியாசமான பலனை
எதிர்பார்ப்பதற்குப் பெயர்தான்
முட்டாள் தனம்.

- ஐன்ஸ்ட்டின்Image may contain: 1 person, text that says "ஒரே வேலையை திரும்பத் திரும்ப ஒரே மாதிரி செய்துவிட்டு வித்தியாசமான பலனை எதிர்பார்ப்பதற்கு பெயர் தான் முட்டாள்தனம். ponmozhigal.com -ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்"