உண்மையைத் தவிர வேறு எந்த கடவுளையும் நான் வணங்க விரும்பவில்லை.

-மகாத்மா காந்தி