ஆடம்பரம் என்ற மிருதுவான படுக்கையில் பல பெரிய அரசுகள் இருந்த இடம் தெரியாமல் அழிந்து போயிருக்கின்றன.

-கோயத்