வாழ்வாதாரம் விரிவடைய வேண்டும், ஆயுள் அதிகம் வேண்டும் என்று விரும்புகின்றவர்கள் உறவுகளுடன் சேர்ந்து வாழட்டும்.

-நபிகள் நாயகம்