அன்பு எப்போதும் பாதிப்படைவது. எப்போதும் வன்மம் கொள்ளாது, பழி வாங்காது.

-மகாத்மா காந்தி