மக்களின் தேவைக்குத்  தக்க பொருட்களை மட்டும் சரியான விலைக்கு  விற்போமாயின் வாங்குவோர்  எக்காலத்திலும் பெருகி வருவர்.

- ஹென்றி போர்ட்