எங்கே இரண்டு பேர் சண்டை போடுகிறார்களோ அங்கே மூன்றாமவனுக்கு ஒரு தடி இருக்கிறது.

-போலந்துப் பழமொழி