ஒரே வேலையை திரும்பத் திரும்ப ஒரே மாதிரி செய்துவிட்டு, 
வித்தியாசமான பலனை எதிர்பார்ப்பதற்கு பெயர் தான் முட்டாள்தனம்.

-ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்