மூச்சுவிட்டுக் கொண்டு இருக்கத் தேவையானது கிடைத்தால் போதும் என்று செயலற்று இருப்பவர்கள்தான், விதியின் முதுகில் ஏறி சவாரி செய்யப் பார்ப்பார்கள்.

--சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ்