ஏழைகளுக்காக இரத்தக் கண்ணீர் சிந்தும் இதயங்கொண்டவரை நான் மகாத்மா என்று அழைப்பேன்.

-விவேகானந்தர்