அலைந்தேன், திரிந்தேன், எங்கெங்கோ தேடினேன்.
அமைதி கிடைக்கவில்லை.
கடைசியில் கிடைத்தது என் வீட்டில் ஒரு புத்தகத்தில்.

-தாமஸ் கெபிஸ்