வெற்றி
எண்ணத்தைப் பொறுத்தே அமைகிறது.

-மாவீரன் நெப்போலியன்