ஏழைகளின் கண்ணியமான வாழ்விற்கு
வசதி செய்து தருவதே
உண்மையான நாகரிகத்துக்கு அழகு.

- சாமுவேல் ஜான்சன்