பெண்கள்   பேரிச்சம்பழத்தைப் போன்றவர்கள்.
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுவைக்கவேண்டும்.
நறுக்கென்று கடித்தால் கொட்டை பல்லை உடைத்துவிடும்.

- காண்டேகர்