ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை விடவேண்டும் என்றால் ஒரு நல்ல பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். இதற்கு தீவிரமான முயற்சி தேவை.

-பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்