அழகான பெண்கள் ஈரம் காயாத பெயிண்ட் போன்றவர்கள்.
பார்த்தால் தொடுகிற ஆசையை அடக்க முடியாது.
தொட்டால் அப்புறம் லேசில் விடமுடியாது.

- ஏ.பிரௌன்