முடியாது என்பது சோம்பேறிகளின் வார்த்தை.

-நெப்போலியன்