தன்னைத் தானே சீர்திருத்திக் கொள்பவனே உலகின்  மாபெரும் சீர்திருத்தவாதி.

- பெர்னாட்ஷா