பெரும் பொறுப்புகளை ஏற்க முதன்மையாகத் தேவைப்படுவது தன்னம்பிக்கை.

-சாமுவேல் ஜான்சன்