அன்புடன் கேட்க வேண்டும்,
புத்திசாலித்தனமாக பதில் சொல்ல வேண்டும்,
நிதானமாக யோசிக்க வேண்டும்,
பாரபட்சமின்றி தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும்.

-சாக்ரடீஸ்