தேவைகள் குறையும் அளவுக்கு 
தெய்வத்தன்மை அடைவோம்.

-சாக்ரடீஸ்