ஒரு பெண் பேசும் போது நீயும் பேசாதே ஒரு புன்சிரிப்பு போதும்.

-லியுகின்