தேனியைப் போல உழைப்பையே நாம் பொழுதுபோக்காகக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

-கோல்ட்ஸ்மித்