மனிதாபிமானம் என்ற நீரூற்று
கயவர்களின் நெஞ்சமான 
பாலைவனங்களிலும் தோன்றலாம்.

-கன்பூசியஸ்