வெற்றி
எண்ணத்தைப் பொறுத்தே 
அமைகிறது.

-மாவீரன் நெப்போலியன்