அழகான சோம்பேறிப் பெண்ணைவிட
துறுதுறுவென்ற சுமாரான பெண்ணுக்குத்தான்
கவர்ச்சி அதிகம்.

-ஜாக்சன்