நல்லது கெட்டது
நீதி அநீதி
இவைகளை வெவ்வேறு என்று நினைக்காதீர்கள்.
இரண்டுமே இணை பிரியா நண்பர்கள்.

-கல்லி கிப்சன்