நெற்றியைக் காயப் படுத்துவதை விட
முதுகை வளைத்துச் செல்வது நல்லது.

- பெர்னாட்ஷா