உணவுக்கு மிகவும் சுவை தரும் பொருள் பசி.

- சாக்ரடீஸ்