சூரியனாகப் பிரகாசிக்க சந்தர்ப்பம் இருக்கும் போது
ஏன் மெழுகுவர்த்தியைப் போல் வெளிச்சம் தர வேண்டும்.

- நெப்போலியன் ஹில்