அன்புடன் கேட்க வேண்டும்;
புத்திசாலித்தனமாக பதில் சொல்லவேண்டும்;
நிதானமாக யோசிக்கவேண்டும்;
பாரபட்சமின்றி தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும்.

- சாக்ரடீஸ்