மௌனம் ஒரு தேசிய மொழி 
அதை காதலர்கள் தான் 
அதிகம் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

- கண்ணதாசன்