நிம்மதியாக வாழ ரெண்டே வழி தான்
ஒண்ணு நம்ம ராஜாவா இருக்கனும் 
இல்லன்னா யார் ராஜாவா இருந்தா 
நமக்கென்னன்னு வாழனும்.